Telefon 061 8773497
Dane personalne uczestnika
Imię  

PROCEDURA KROK PO KROKU


 1. Z oferty ESKK travel wybierz kurs.
  Zapoznaj się z ofertą oraz cennikiem wybranej szkoły.

  Możesz również poprosić ESKK travel o przesłanie pocztą elektroniczną wstępnej kalkulacji kosztów.

 2. Zapoznaj się z Informacjami dodatkowymi
  i wypełnij on-line Formularz Zgłoszeniowy.

 3. E-mailem lub pocztą (w zależności od Twojej decyzji) otrzymasz komplet dokumentów rezerwacji kursu:

  Umowę, Informacje Dodatkowe, Zgłoszenie, Kosztorys oraz Warunki Ubezpieczenia.

 4. Zapoznaj się ze wszystkimi dokumentami. Jeśli planujesz zorganizować podróż na kurs za pośrednictwem ESKK travel, wraz z Kosztorysem otrzymasz również propozycję organizacji dojazdu.

 5. Jeśli wszystko jest zgodne z Twoimi oczekiwaniami, wpłać zaliczkę wskazaną w Kosztorysie oraz odeślij podpisany komplet dokumentów (Umowę, Informacje Dodatkowe, Zgłoszenie i Kosztorys) na adres ESKK travel.

 6. Poczekaj na dokumenty potwierdzające rezerwację kursu oraz polisę ubezpieczeniową z ESKK travel.

 7. Dokonaj pozostałych wpłat w terminie określonym w Kosztorysie.

  Po zaksięgowaniu na koncie ESKK travel pełnej wpłaty otrzymasz pozostałe niezbędne dokumenty (adres zakwaterowania oraz bilet lotniczy jeśli kupowany był za pośrednictwem ESKK travel).

Nazwisko
Data urodzenia
dd-mm-rrrr
- -

Adres zamieszkania
Ulica i numer domu
Kod pocztowy
Miejscowość
Kraj
Telefon kontaktowy
Email:

Adres do korespondencji
Ulica i numer domu
Kod pocztowy
Miejscowość
Kraj
PalącyTak Nie
AlergieTak Nie
DietaTak Nie
ChorobyTak Nie


Dane personalne rodzica/ prawnego opiekuna
(wypełnić w przypadku uczestników poniżej 18. roku życia)
Imię
Nazwisko
Stopień pokrewieństwa

Adres zamieszkania
Ulica i numer domu
Kod pocztowy
Miejscowość
Kraj
Telefon kontaktowy
Email
.
© copyright ESKK 2011
ESKK w Polsce i na świecie: Holandia | Węgry | Rumunia | Ukraina | Białoruś | Rosja | Kazachstan