Telefon 061 8773497

Wa�ne informacje


Nauka

Kurs - informacje ogólne

Szkoły reprezentowane przez ESKK posiadają akredytacje prestiżowych organizacji i instytucji branżowych, m.in. British Council, English UK, EAQUALS, FEDELE, FELTOM, ALTO, MEI-RELSA, IALC czy WYSE. Minimalny wiek uczestników kursów wynosi 3 lata (kursy wakacyjne dla rodziców i dzieci). Natomiast górna granica wieku nie jest określana. Niektóre szkoły proponują specjalne kursy dla osób powyżej 40. czy 50. roku życia, organizowane w taki sposób, aby maksymalnie zaspokoić oczekiwania tej grupy wiekowej.

Nauka na kursie odbywa się w międzynarodowych grupach, od poniedziałku do piątku (weekendy są wolne). Szkoły dokładają wszelkich starań, aby w obrębie jednej grupy było jak najmniej uczestników tej samej narodowości. Jednakże ostateczny skład grupy uzależniony jest od liczby osób przebywających w danym okresie w szkole i uczących się na tym samym poziomie zaawansowania.

Sposób organizacji kursu zależy od danej szkoły. Grupy liczą średnio 10-12 osób, ale ta liczba może wahać się od 4 do nawet 20 osób (w szczycie sezonu). Długość jednostki lekcyjnej może wynosić od 40 do 60 minut.

W ramach zajęć w każdy poniedziałek uczestnik rozpoczynający kurs bierze udział w teście kwalifikacyjnym. Na jego podstawie jest przydzielany do odpowiedniej grupy. Jeżeli po kilku zajęciach uczestnik stwierdzi, że poziom grupy jest nieadekwatny do jego umiejętności, powinien zgłosić to nauczycielowi bądź osobie odpowiedzialnej za nauczanie w danej szkole.

W dniu przeprowadzania testu zazwyczaj nie odbywają się zajęciach lekcyjne. W większości szkół jest to czas na zapoznanie się z regulaminem pobytu, zasadami panującymi w szkole, układem pomieszczeń, z okolicą i z rozkładem komunikacji miejskiej. Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu, pod warunkiem, że był obecny, na co najmniej 85% zajęć.

Ads: tiffany outlet


Zajęcia pozalekcyjne
Wycieczki
Święta religijne państwowe, regionalne

Przejdź do wyszukiwarki kursów

© copyright ESKK 2011
ESKK w Polsce i na świecie: Holandia | Węgry | Rumunia | Ukraina | Białoruś | Rosja | Kazachstan